Warmtenetten in het Münsterland – basis voor gemeentelijke beslissingsstrategieën

Het toepassen van warmtenetten is potentieel een van de meest energie-efficiënte en klimaatvriendelijke opties voor verwarming. De voordelen ten opzichte van conventionele individuele verwarmingssystemen zijn dat de levering van warmte zeer nauwkeurig kan worden afgestemd op de verbruikers, vanwege hun grootte vallen de gebruikte systemen in hogere efficiëntiegebieden dan kleine individuele systemen, en kunnen klimaatvriendelijke warmtebronnen worden gebruikt, die niet geschikt zijn voor individuele oplossingen (bijv. biogas of industriële restwarmte). Aan de andere kant zijn er echter warmteverliezen in het netwerk tussen de warmtecentrale en de afnemers, die niet voorkomen in conventionele individuele systemen.

Warmtenetten kunnen dus logisch zijn vanuit een energetisch, ecologisch en economisch oogpunt – maar ze zijn dat niet automatisch. Hoe kan men bepalen wanneer een warmtenet de meest verstandige variant van verwarming is? En hoe identificeer je geschikte gebieden en ontsluit je deze voor warmtenetwerken? Om deze vragen te beantwoorden, heeft de Fachhochschule Münster het duitse rapport “Warmtenetten in het Münsterland – Basis voor gemeentelijke beslissingsstrategieën” opgesteld in het kader van het Interreg-VA-gefinancierde project Warmte in de EUREGIO.

Het rapport gaat eerst in op de rol van warmtenetwerken en hun relevantie voor de energietransitie. Op basis van een duidelijke vergelijking van de sterke en zwakke punten van warmtenetten en belangrijke ervaringen met efficiënte netten, wordt getoond wanneer warmtenetten zinvol zijn en wanneer niet. Net zo belangrijk als het wanneer is de vraag waar ze zinvol zijn. Deze vraag zal worden onderzocht met behulp van de hotspot-analyse van het Münsterland, waarvan de methodologie en de integratie in de praktijk meer in detail wordt beschreven.

Download: Warmtenetten in het Münsterland – Basis voor gemeentelijke beslissingsstrategieën