Warmtevoucher

In het kader van het project bestaad de mogelijkheid een haalbaarheidsstudie te bevorderen, die inzicht biedt in de kansen en mogelijkheden van een winstgevende thermische businessmodel in een bepaald gebied. Heb je een project op het gebied van warmte? Dan kunt u voor een warmte voucher ter ondersteuning en bevordering van u project toepassen. Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier. Het formulier voor de “de minimis” verklaring is hier te vinden.

Waarvoor kann ik een voucher gebruiken? Kan ik een voucher aanvragen?

De warmtevouchers zijn gericht op organisaties (publiek en privaat) die een haalbaarheidsstudie willen uitvoeren voor de (door)ontwikkeling van warmteinfrastructuur. Met zo’n voucher kunnen de kosten van de haalbaarheidsstudie tot 70% gefinancierd worden. Per haalbaarheidsstudie komt maximaal € 25.000 aan kosten in aanmerking komen voor financiering. Indien nodig, krijgt uw ondersteuning van het WiEfm projectteam.

Rekenvoorbeeld:

Kosten haalbaarheidsstudie                          15.000 €

Financiering via warmtevoucher 70 %       10.500 €

Eigen bijdrage 30 %                                        4.500 €

Een voucher vergoed alleen de uitgaven een haalbaarheidsstudie, als deze door een derde partij wordt uitgevoerd. De vouchers zijn niet bedoeld om de interne kosten te dekken die worden gemaakt door de aanvragende organisatie (bijvoorbeeld personeelskosten).

Financieringsvoorwaarden

 • Bedrijven, gemeenten, openbare instellingen, stichtingen en verenigingen kunnen een voucher aanvragen.
 • De aanvrager is gevestigd in het projectgebied (provincie Overijssel en Gelderland, gemeenten Steinfurt, Borken, Coesfeld en Warendorf).
 • De eigen financiële bijdrage voor de haalbaarheidsstudie bedraagt ten minste 30% van de totale kosten. De warmtevoucher vergoedt tot 70% van de kosten van een haalbaarheidsstudie tot een maximum van € 17.500.
 • De begunstigde stemt in met de publicatie van algemene projectgegevens. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden ten misnte gepubliceerd op de website wiefm.eu.
 • De haalbaarheidsstudies moeten binnen zes maanden na de goedkeuring zijn uitgevoerd en administratief zijn afgerond.
 • Bij de daadwerkelijke realisatie van uw warmteproject stelt u uw meettechniek ter beschikking om de werking en efficiëntie van uw warmteproject te evalueren. Het is de hogescholen die deelnemen aan het project WiEfm toegestaan om de meetgegevens uit te lezen, te evalueren en te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.
 • Projecten gericht op individuele organisaties of individuen worden niet gefinancierd.

Selectiecriteria

Uw haalbaarheidsstudie richt zich op de volgende gebieden:

 1. Optimaal gebruik van restwarmte tussen industriële bedrijven.
 2. Inrichting van warmtesystemen tussen landbouw, woningbouw en openbare gebouwen.
 3. Modernisering van bestaande warmtenetten en bouw van nieuwe warmtenetten, waarbij de inzet en integratie van duurzame energie centraal staat.
 4. Publieke renovatie- en verduurzamingsprojecten op het gebied van warmte.

Bij de selectie van in aanmerking komende haalbaarheidsstudies, worden de volgende aspecten door WiEfm projectteam in overweging genomen:

 • De potentiéle bijdrage van uw project aan een duurzame warmtelevering in de regio.
 • De verwachte energiebesparingen in MWh, de bijdrage van duurzame warmte in MWh en de hoeveelheid CO2-reductie.
 • De mate van innovatie (technisch/economisch).
 • De bereidheid tot samenwerking van bedrijven en publieke organisaties, ook over de grenzen heen.
 • De overdraagbaarheid van de verwachte bevindingen aan andere warmteprojecten in de EUREGIO.
 • De haalbaarheid studie onderzoekt de mogelijkheid van het gebruik van ten minste één van de volgende technologieën: warmte- en koudeopslag, Power-to-gas, Power-to-Heat, Bio-Organic Rankine Cycle (ORC), verwaarding van biogas, geothermie, door duurzame energie aangedreven warmtepompen, solarthermie.

Besteed a.u.b. aandacht aan deze punten in uw projectbeschrijving.

Het totale bedrag van de subsidiemiddelen is beperkt. Na uitgave van middelen kunnen geen verdere projecten gefinancierd worden. Een wettelijke aanspraak op financiering is niet mogelijk.

Gefinancierde haalbaarheidsstudies

Voltooide haalbaarheidsstudies:

In ontwikkeling: