Het doel van het gesubsidieerde INTERREG-V project “warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren” (WiEfm) is het bevorderen van een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. Het onderwerp warmte zou voor de bedrijven en de gemeenten  beter tastbaar en bruikbaar gemaakt moeten worden om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te promoten.

Voor de levering van elektriciteit zijn in de afgelopen jaren verschillende technische oplossingen geïntroduceerd. Ondertussen is in Duitsland circa 30% van de elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. In Nederland ligt dit percentage rond de 6%. Voor Nederland geldt als doel dat in 2020 minimaal 14% van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, er ligt dus nog een flinke opgave. De afgelopen jaren is het gebruik van hernieuwbare energie voor warmte in Nederland toegenomen, terwijl het verbruik voor elektriciteit ongeveer constant bleef. In 2014 was ongeveer de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte (54 petajoule). In vergelijking tot elektriciteit is het gebied van warmte diffuser en complexer en komen technische oplossingen nog beperkt voor in de markt. Daarom is het van belang meer aandacht aan dit thema te besteden en het nader te bestuderen.

Het WiEfm project ontwikkelde daarom benaderingen voor een efficiënte productie, distributie en ingebruikname van duurzame warmte. Dit met als doel om het onderwerp voor de economie en de gemeenten tastbaar en bruikbaar te maken. In de komende vier jaar worden in het kader van het project WiEfm de basis van de warmtelevering en de warmtemarkt in het projectgebied van de EUREGIO onderzocht, besparingsmogelijkheden en technologieën ter verbetering van efficiëntie uitgewerkt en technische oplossing voor een optimaal gebruik van klimaatvriendelijke warmte gepresenteerd. Hiervoor worden in het kader van het project niet alleen exemplarische warmteprojecten in de EUREGIO bestudeerd, maar ook internationale best practices.

Niet alleen de technische aspecten spelen in het project een rol. Omdat met name het identificeren van de juiste exploitatie- en financieringsmodellen van belang is voor het succes op lange termijn en het creëren van brede acceptatie, worden ook deze aspecten in Duitsland en Nederland onderzocht en geëvalueerd. Met concrete casestudies en haalbaarheidsstudies uit de praktijk, die in het kader van WiEfm gesteund en begeleid worden, wordt in de komende jaren essentiële kennis en ervaring opgebouwd. Hiermee wordt er een stevige basis gelegd voor de energietransitie op het gebied van warmte.

Verkent u de mogelijkheden voor duurzame warmte of heeft u al een duurzaam warmteproject geïmplementeerd? Neem dan contact op en maak deel uit van WiEfm, dé partij voor duurzame warmteoplossingen in de EUREGIO.

 

Projectpartners

Logoblock Projektpartner

Das Projektteam WiEfm
Het projektteam van WiEfm