HeatloGIStics

Eindelijk nu dan ook een hotspot analyse voor Overijssel en Gelderland:

Hotspot analyse: HeatloGIStics

Hartelijk welkom op de pagina ‘HeatloGIStics’, ontwikkeld door Saxion.

In deze tool hebben we warmtevraag en warmteaanbod op de kaart zichtbaar gemaakt, om mogelijkheden voor de warmtetransitie in Overijssel en Gelderland te visualiseren. Hiermee moet het makkelijker gaan worden om benutting van restwarmte te realiseren, en geschikte plekken te selecteren om warmtenetten aan te leggen.

Deze tool is ontwikkeld door Saxion studenten, waarvan een aantal niet-Nederlandstalig, dit is de reden dat een deel van de informatie in het Engels is.

Als u linksboven op ‘Menu’ klikt, dan treft u een drietal lagen aan, waarop u kunt klikken. Het is desgewenst mogelijk om alle drie lagen tegelijk te activeren. Als u kiest voor de laag ‘Heat demand’ (warmte vraag), dan moet een keuze gemaakt worden voor één of meer gemeenten. Als u klikt op de ‘Legend’ rechts bovenaan, kunt u zien waar de diverse kleuren voor staan. U kunt zien per postcode gebied hoeveel aansluitingen er zijn, en wat het totale gasverbruik is, de warmtevraag wordt uitgedrukt in m3 per aansluiting (connection).

Ook voor de andere twee lagen, Renewable Heat production (duurzame warmte) en Available Waste Heat (beschikbare restwarmte) kunt u op de betreffende cirkel klikken voor meer informatie. Waarbij nog moet worden opgemerkt dat de kW of power (vermogen) tot stand is gekomen door omrekening vanuit de beschikbare warmte. Deze twee lagen zijn nog in opbouw, en dus nog niet volledig, kleine eenheden zijn bewust niet weergegeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met t.j.g.papa@saxion.nl