Interview Haalbaarheidsstudie Putten

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Geen ervaring met collectieve warmte. 340 nieuwbouwwoningen worden binnenkort gebouwd, jaarlijks 80-100, in het voorjaar. Daarbij worden bodemlussen gebruikt.

 

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Inbreidingsplek in de gemeente, voorheen tennisplek, ligt nu braak. Initiatief vanuit gemeente Putten. 28 woningen worden gebouwd. Door Tauw eerst potentiekaart gemaakt, duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente spelen hierbij belangrijke rol. Riothermie nog niet heel veel gedaan, in Goes nu bij appartementencomplexen. Riool moet 80 meter omgelegd worden, dat is de aanleiding.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Financiering is de belangrijkste reden voor de WiEfm warmtevoucher. Wellicht dat WiEfm nog iets kan betekenen in mogelijk vervolgonderzoek.

 

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Wat is meerwaarde riothermie t.o.v. bodemlussen? Geen financieel voordeel riothermie t.o.v. bodemlus. Bij nieuwbouwprojecten heb je een hoop mogelijkheden en riothermie lijkt niet de meest gunstige nu. Voor riothermie zou er veel meer uitgehaald kunnen worden, business case zou veel gunstiger zijn met veel meer afnemers dan 28 woningen. CO2 zou wel iets gunstiger zijn met riothermie. Voordeel van riothermie zou goed zijn voor individuele aansluitingen.  Bodemlussen werken goed met veel debiet, vooral in de Alpen wordt het veel gebruikt. Putten loopt af vanaf Veluwe naar de randmeren.

 

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Voor riothermie collectief zijn de kosten circa €530.000, individueel €360.000 en voor bodemlussen €280.000. Dit zou nog iets lager kunnen zijn bij nieuwe berekeningen. CO2 verschil is dermate klein, dus financiën geven de doorslag. Engineering kosten zijn hoog bij riothermie, de vraag is of dat bij bodemlussen ook het geval is.

Grootste probleem is het geringe aantal woningen. Je bent dan afhankelijk van inwoners of zij ook over willen stappen op riothermie. Risico met bodemlussen is grondwaterstroming en bevroren grond in de winter. Grond eronder moet voldoende in balans zijn. Bij riothermie geen risico voor de bodem, dan kan het zelfs herstellen. Geen bodemonderzoek bij riothermie, minder kans op fluctuaties met het netwerk.

 

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Bodemgesteldheid moet nog nader onderzocht worden voor bodemlussen, welke risico’s zitten hierbij en is de bodem goed genoeg? Verdiepingsslag voor ontwikkelaar om riothermie individueel en bodemlussen vergelijken. Woningstichting vaste partner om mee te overleggen. Overleg met projectontwikkelaar voor 10 woningen voor riothermie.

Nog niet duidelijk welke rollen de gemeente gaat spelen bij vervolgtrajecten van warmtenetten. Wellicht oprichting van een soort aansprakelijkheidsorganisatie/entiteit voor waarborgen en onderhouden warmtenet. Hoeft dit kleine project niet per se aan te besteden voor netwerk beherende bedrijven. Kan een marktpartij oppakken. Kan ook projectontwikkelaar oppakken.

 

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Voordeel van dit project is dat het riool dwars door de woonwijk gaat. Riool is heel extensief gebouwd aan de rand van de Veluwe, dus lastig om dit in de regio op meerdere locaties te realiseren, dit is wel een uniek project. Wellicht mogelijkheden op andere locaties in Putten voor riothermie, waar op dit moment nieuwbouw in fasen wordt gerealiseerd.

 

naar de haalbaarheidsstudie