Nieuw rapport online: Analyse toekomstige warmteontwikkelingen

Wat zijn de huidige ontwikkelingen op warmtegebied in de WiEfm-regio? En welke ontwikkelingen worden de komende jaren verwacht?

Om een duurzame warmtevoorziening te bevorderen heeft WiEfm onder andere zes future workshops georganiseerd. Binnen deze workshops zijn tussen overheden, bedrijven en bewoners kennis en ervaringen uitgewisseld op het gebied van duurzame warmtevoorzieningen en regionale warmtenetten in het bijzonder. In het kader van deze workshops wordt uitgewerkt hoe de warmtemarkt van de toekomst zich zal ontwikkelen voor relevante partijen: ondernemingen, specifieke MKB’s, overheden en particulieren in de WiEfm-regio (de Nederlandse provincies Gelderland en Overijssel en het Duitse Münsterland). Ook wordt uitgewerkt hoe de toekomststrategieën eruitzien om de markt te ontsluiten en welke technische ontwikkelingen in de markt geïntegreerd moeten worden.

De hoofdvraag is: wat zijn de huidige ontwikkelingen op warmtegebied in de WiEfm-regio? En welke ontwikkelingen worden de komende jaren verwacht?

Deelvragen:

  • Welke warmtetechnieken en innovaties worden op dit moment gebruikt in de WiEfm-regio?
  • Welke kosten en baten zijn te onderscheiden bij deze verschillende warmtetechnieken?
  • Welke huidige warmteontwikkelingen spelen er in de WiEfm-regio?
  • Hoe zal de warmtemarkt zich ontwikkelen?
  • Welke technische ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van warmte?
  • Welke strategieën zijn er mogelijk voor de warmtemarkt van de toekomst?

 

In dit werkpakket worden de deelvragen stuk voor stuk behandeld, om vervolgens in de conclusie een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. De deelvragen worden beantwoord door in eerste instantie informatie te gebruiken uit de future workshops en andere relevante informatie uit onderdelen van WiEfm. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die verkregen wordt uit de warmtevoucherprojecten of rapporten die in het kader van WiEfm zijn uitgebracht. In tweede instantie wordt ook relevante informatie gebruikt van andere bronnen, vooral met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen van de warmtemarkt.

Lees hier het volledige rapport: Analyse toekomstige warmteontwikkelingen

1018293-002 WiEfm kosten en batenanalyse warmtemarkt