Het Rapportage Regeltechnische aspecten van warmtenetten is online!

Een overzicht van conventionele en geavanceerde regeltechnische systemen voor warmtenetten

Het regelen van warmtenetten gebeurt vanuit twee plaatsen:

  • bij de centrale warmtevoorzieningsunit
  • bij de warmtevragers ter plaatse van de substations

Allereerst wordt gedefinieerd wat er onder een substation wordt verstaan. Vervolgens aangegeven op welke manier een warmtenet wordt geregeld en wordt ingegaan op de instelwaarden (modus) die mogelijk zijn bij de bedrijfsvoering. Als laatste wordt uiteen gezet hoe warmtenetten meer geavanceerd kunnen worden geregeld om pomp- en warmteverliezen zo veel mogelijk te beperken en hoe een warmtenet onderdeel kan uitmaken van een smart energy systeem.

Download

Download het rapportage: Regeltechnische aspecten van warmtenetten

Regeltechnische aspecten van warmtenetwerken