Hout van platowood nóg duurzamer – Restwarmte proces inzetten voor andere toepassingen

Uitreiking WiEfm voucher Platowood

Op donderdag 22 november heeft Platowood een WiEfm (warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren) voucher ter waarde van ruim € 10.000,- in ontvangst genomen. Met dit bedrag wordt onderzoek gefinancierd naar de mogelijkheden voor het opslaan van de energie die overblijft na het proces van Platowood. Met als doel: het proces nóg duurzamer maken.

Platowood, gevestigd op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, maakt duurzaam hout door middel van het hydro-thermische modificatieproces (platoniseren). Bij dit proces blijft warmte over. Met behulp van de WiEfm voucher wordt in kaart gebracht op welke wijze die warmte behouden kan worden voor andere toepassingen. Er zal onder andere een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar energieopslag en het leveren van warmte aan andere gebouwen op IPKW. René Homan, algemeen directeur Platowood: “Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, maar voor ons is het een werkwoord waar we continu actief mee bezig zijn. Zo wordt nu al een deel van de restwarmte gebruikt om het kantoor van Platowood te verwarmen.” Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atlas Energie.

WiEfm
WiEfm is een Nederlands-Duits project dat wordt ondersteund door het stimuleringsprogramma INTERREG-V. Het doel van het gesubsidieerde INTERREG-V project WiEfm is het bevorderen van een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. Het project ondersteunt het behalen van de klimaatdoelstellingen en stimuleert de overgang naar een duurzame warmtevoorziening.

Over Platowood
Het doel van INTERREG-V sluit aan op de missie van Platowood: de wereld mooier maken. Bij alles wat Platowood doet streeft ze naar een zo gering mogelijke belasting voor het milieu en een permanente opslag van CO2. Dat begint bij de keuze voor – de enige hernieuwbare grondstof – hout uit duurzaam beheerde bossen, maar zit ook in de manier waarop het productie- en hydro-thermische modificatieproces is ingericht en op welke manier wordt omgegaan met restafval en recycling.