Beuningen: Warmtedistributie Zolderpark

Haalbaarheidsstudie Warmtedistributie Zolderpark Beuningen
Haalbaarheidsstudie Warmtedistributie Zolderpark Beuningen

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd naar een warmtedistributie op het bedrijfspand van Movements Group in het Zolderparkterrein in Beuningen.

Het project heeft als doel om te onderzoeken of het haalbaar is om met behulp van een nieuwe technologie (Solar Energy Booster) een goede all-electric oplossing te bieden voor het klimatiseren van een kantoorgebouw op het Zolderparkterrein in Beuningen. De technologie bestaat uit boosters die achter de pv-panelen worden gemonteerd en die thermische energie winnen. Deze warmte kan tijdelijk worden gebufferd in een vat met als doel om dit in te zetten voor het klimatiseren van het bedrijfspand. Er wordt ook onderzocht om dit samen met één of meerdere buren te doen, bijvoorbeeld met het eronder gelegen Albert Heijnfiliaal.

Verloop van het onderzoek

  • Movements Group huurt het pand van de gemeente en zit op de bovenste verdieping. Tijdens het onderzoek bleek dat het dak geen eigendom was van de gemeente, maar van de Vereniging Van Eigenaren (VVE). Alle huurders moesten daarmee instemmen met de plannen. Dit heeft voor de nodige vertraging gezorgd.
  • In de opzet zou een deel van het onderzoek worden uitgevoerd door Solar Energy Booster (de ontwikkelaar van de technologie). Uiteindelijk is ervoor gekozen om een klein deel van het onderzoek zelf te doen en een ander deel te laten uitvoeren door een derde onafhankelijke partij met specifieke kennis op dit gebied.
  • Movement Group heeft aanvullend op het onderzoeksplan extra tests uitgevoerd met sensoren, om het effect nog nauwkeuriger in beeld te brengen.

Resultaten haalbaarheidsonderzoek

  • Uit het onderzoek bleek dat de Solar Energy Booster (SEB) zijn werk goed doet. Echter waren de prognoses van SEB te optimistisch. Met name de disbalans in de winter zorgt voor de nodige problemen omdat het systeem in de winter dan onvoldoende rendement genereert.
  • Ook is er met het onderzoek meer twijfel ontstaan over de manier waarop de gegenereerde warmte het best kan worden opgeslagen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een thermisch vat.
  • Het belang van continue koppeling tussen opwekking en afname van warmte blijkt groter dan verwacht, waardoor de uitwisseling van warmte en koude met bijvoorbeeld Albert Heijn (die koeling heeft) van grote meerwaarde is.
VLNR: Richard van Leeuwen (Saxion), Raymond Bosch (Movements Group) en Bas Grol (Kiemt)

Bijdrage van de warmtevoucher

De warmtevoucher heeft veel beter inzicht gegeven in de werking van het systeem, met name door de sensormetingen. Dit maakt dat Movements Group nu vooraf een aantal maatregelen gaat nemen om in de winter voldoende warmte te kunnen genereren.

Wat zijn de vervolgstappen

De uitwisseling van warmte is theoretisch haalbaar, in praktijk vraagt dit de nodige extra investeringen, zowel in tijd als geld. Movements Group wil hier graag verder in investeren, maar wil de consequenties eerst beter in beeld brengen alvorens een beslissing te nemen.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energie besparing: 44 MWh/a
Duurzam energie productie: 44 MWh/a
CO2 reductie: 8.000 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 14.760,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.332,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 21.08. – 03.11.2017

Aanvrager

Movements Group B.V.
Mauritsplein 1
6641 BK Beuningen
+31 883456600
info@movements.nl

Uitvoerend bedrijf

Solar Energy Booster
R.J. Bosch
Marketing 37B
6921 RE
+31 268200344
info@solarenergybooster.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.