Twenterand: Warmtenet Vriezenveen

Beschrijving van het project

Vanuit de provincie Overijssel is in samenwerking met VNO/NCW en Cogas een project opgestart om 25 industriële organisaties met mogelijk restwarmte onder de loep te nemen. Cogas beheert meerdere warmtenetten, biedt collectieve warmteoplossingen aan en wil graag weten hoe het bestaande warmtenetwerk kan worden uitgebreid op een duurzame manier. Hiernaast zijn er binnenkort wegwerkzaamheden in Vriezenveen waardoor het een ideaal moment is om meteen een warmtenet aan te leggen. In het kader van het WiEfm haalbaarheidsonderzoek is er gezocht naar een overzicht van de warmtebronnen en afnemers in Vriezenveen en de haalbaarheid om deze te koppelen en te komen tot een efficiënt duurzaam energiesysteem.

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende (rest)warmtebronnen zijn om een potentieel warmtenet te voeden en de stakeholders en gebruikers reageren erg positief. Ook is een uitbreiding van het net naar omliggende woonwijken mogelijk maar moet het wel voortijdig uitgewerkt worden. Als vervolg van het onderzoek is een oriëntatie op uiteindelijke rolverdeling opwekking, transport en levering van warmte aanbevolen.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 95% aardgasreductie
CO2 reductie: 95 %

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 14.750,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.325,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 07.03. – 31.10.2018

Aanvrager

Cogas Innovatie & Ontwikkeling B.V.
Postbus 71
7600 AB Almelo
+31 (0) 546 – 836 666
info@cogas.nl
www.cogas.nl

Uitvoerend bedrijf

BlueTerra Energy Experts B.V.
Postbus 1094
3900 BB Veenendaal
+31 (0) 88 – 520 04 00
info@blueterra.nl
www.blueterra.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.