Wezep: Verwarmen met aardappelrestwarmte

Patates
Verwarmen met aardappelrestwarmte in Wezep

In Wezep is Sportfondsenbad De Veldkamp erin geslaagd om het gehele zwembad te verwarmen door gebruik te maken van restwarmte uit de nabijgelegen aardappelfabriek van CêlaVíta.

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd om gebruik te maken van duurzame energie uit restwarmte van de CêlaVítafabriek in Oldebroek.

Het project heeft als doel om te onderzoeken of het mogelijk is de warmte uit het afvalwater van de CêlaVíta aardappelfabriek in Oldebroek te benutten voor het (gedeeltelijk) verwarmen van zwembad De Veldkamp in Wezep.

CêlaVíta loost dagelijks circa 1.400 m3 water van een temperatuur van 31 graden celsius in het riool. Jaarlijks gaat dit om ongeveer 4.410 GJ warmte. Met deze warmte kan het zwembad middels een WKK kunnen worden verwarmd. Dit vergt een aanpassing aan de bestaande warmtewisselaars. Sportfondsen Oldebroek heeft Tauw Flexible Solutions gevraagd de haalbaarheid van deze aanpassing te onderzoeken.

Resultaten haalbaarheidsonderzoek

  • De grote hoeveelheid zetmeel die in het afvalwater aanwezig is zorgt ervoor dat de filters frequent moeten worden gereinigd. Tauw heeft een oplossing ontworpen dat uitgaat van drie separaat werkende buizen, waardoor het systeem in geval van reiniging niet hoeft te worden stilgelegd.
  • In het weekend neemt de hoeveelheid warm water af is de fabriek gesloten. Er is gekozen voor twee rioolbuffers bij het zwembad om de weekendperiode te overbruggen.
Voucheroverhandiging door Richard van Leeuwen (Saxion) aan Sportfondsen Oldebroek in het bijzijn van Tauw Flexible Solutions en Kiemt.

Bijdrage van de warmtevoucher

  • Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn diverse gesprekken gevoerd met gemeente, CêlaVíta en SFN, met als conclusie dat de toepassing van de warmte in het zwembad een voor alle partijen bespreekbare optie is.
  • Terugkerende vraag is echter geweest welke partij de warmtewinning en –levering voor haar rekening wil en kan nemen. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek heeft Tauw besloten hier risicodragend in op te treden en de warmte te winnen uit het rioolwater en verkopen aan Sportfondsen Oldebroek.

Wat zijn de vervolgstappen

Het systeem is inmiddels gebouwd en in gebruik genomen. Verwarming vindt plaats met aardgas (tot voor kort jaarlijks 230.000 m3). Het zwembad wil in de toekomst geheel overgaan op laagtemperatuur verwarming. Uitgedrukt in CO2 geeft deze manier van verwarmen jaarlijks een CO2-reductie van circa 410 ton, wat gelijk staat aan de besparing van het volledige CO2-verbruik (energie, vervoer) van 53 huishoudens (Milieucentraal).

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energie besparing: 230.000 m³ ardgas
Duurzame energie productie: 2.300 MWh/a
CO2 reductie: 410 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 15.000,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.500,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.07. – 01.11.2017

Aanvrager

Sportfondsen Oldebroek B.V.
D.K. Wouters
Oude Keizerweg 2
8091 BR Oldebroek
+31 20 355 0555
www.zwembaddeveldkamp.nl

Uitvoerend bedrijf

Tauw B.V.
Simon Bos
Handelskade 37
7417 DE Deventer
+31 651199658
simon.bos@tauw.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.

Video

Video van Tauw over het project: