Tiel: Duurzame Warmte Niacet

Beschrijving van het project

In 2011 (door Grontmij) en 2017 (door CE Delft) heeft de Gemeente Tiel onderzoeken laten uitvoeren naar de benutting van restwarme uit het productieproces van fabriek van Niacet. Daaruit bleek dat het mogelijk is om een deel van de restwarmte in te zetten om de nabije omgeving van het aardgas af te halen. Vanuit de verduurzamingsopgave als onderdeel van gemeentelijke warmtetransitie heeft de Gemeente Tiel gebruik gemaakt van een warmtevoucher vanuit WiEfm om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om concreter te onderzoeken welke clusters het meeste potentie hebben om aangesloten te worden op het restwarmtenet. De beschikbaarheid van industriële restwarmte die vrij eenvoudig kan worden gewonnen is een belangrijke drijfveer om deze oplossing te onderzoeken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente Tiel nog wel behoefte heeft aan meer inzicht in mogelijke fall-back bronnen, zoals warmte uit effluent van een RWZI, ondiepe en diepe geothermie. Zo krijgt de gemeente de risico’s en de beheersing hiervan beter in beeld.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 1,5 miljoen m3 gas
Duurzame energieproductie: 10,2 MW
CO2 reductie: 3.800 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 19.500,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 13.650,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 23.04. – 31.12.2018

Aanvrager

Gemeente Tiel
Achterweg 2
4001 MV Tiel
+31 (0) 344 – 637 111
gemeente@tiel.nl
www.tiel.nl

Uitvoerend bedrijf

Greenvis B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht
+31 (0) 34 – 655 556 0
info@greenvis.nl
www.greenvis.nl

Eindrapport

U kunt de haalbaarheidstudie opvragen door een e-mail te sturen naar: duurzaam@tiel.nl