Rijn-IJssel: Kansenkaart

Rijn-IJssel Kansenkaart
Rijn-IJssel Kansenkaart

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd voor een kansenkaart voor thermische energie uit oppervlaktewater. Met deze kansenkaart kan vervolgens in samenwerking met gemeenten gekeken worden naar de beste locaties om deze energie te winnen. Gemeenten en belanghebbenden kunnen vervolgens thermische energie als een duurzame bron gebruiken om lokale warmte- en koudenetten voor meerdere afnemers te voeden.

Het Waterschap Rijn en IJssel wil met de ontwikkeling van een kansenkaart voor haar beheergebied de kansen in inzichtelijk maken voor thermische energie uit oppervlaktewater. Uit oppervlaktewater kan door middel van warmte- en koudewinning een bron van hernieuwbare energie worden gerealiseerd. Om alle mogelijke locaties hiervoor in beeld te brengen heeft het waterschap gebruik gemaakt van de WiEfm warmtevoucher.

Uitvoerder IF Technology heeft met de kansenkaart een fraaie regionale detaillering gecreëerd. Daarbij wordt ingegaan op drie verschillende onderdelen bij het waterschap. Er wordt ingegaan op de kansen voor verwarming en koeling bij waterlopen en plassen, de kansen voor koeling vanuit diepe plassen en de kansen voor kunstwerken (gemalen en stuwen van het waterschap) om te zorgen voor verwarming en koeling.

Dit haalbaarheidsonderzoek is anders dan andere WiEfm onderzoeken, omdat het een globaal overzicht geeft en daarmee kansen biedt voor collectieve warmteoplossingen. Omdat het waterschap een faciliterende partij is willen zij aangeven dat andere partijen gebruik kunnen maken door deze kansen te benutten. Met de lokale kansenkaart wordt doorgewerkt op de landelijke kansenkaart. Het belangrijkste van deze kaart is dat het een verfijning en verduidelijking biedt ten opzichte van de landelijke kansenkaart, zodat het duidelijker is waar de kansen liggen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Het waterschap is nu bezig met de verfijning van de kansenkaart met verschillende gemeenten: onder andere Arnhem, Zutphen en Doesburg. Als particulieren aankloppen voor vergunningen op het gebied van de benutting van oppervlaktewater wil het Waterschap Rijn en IJssel klaar zijn.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 18.150,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 12.705,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.03.-31.08.2017

Aanvrager

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 149
7000 AC Doetinchem
www.wrij.nl

Uitvoerend bedrijf

IF Technology
Barry Scholten
Velperweg 37
6800 AP Arnhem
www.iftechnology.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport (presentatie) downloaden.

Hier die kaarten:

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater koudelevering

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater warmtelevering

Overzicht koppelkansen thermische energie uit oppervlaktewater

En hier de Leeswijzer bij de studie naar kansen “thermische energie uit oppervlaktewater”