Putten: Duurzame warmte nieuwbouw Matchpoint

Beschrijving van het project

De gemeente Putten heeft de ambitie om nieuwbouwwoningen op locatie Matchpoint duurzaam te verwarmen. De twee meest voor de hand liggende technieken zijn in dit geval bodemlussen of riothermie. Bodemlussen worden op ander locaties in Putten ook toegepast en voor riothermie komt deze nieuwbouw op een goed moment omdat het riool daar ter plekke rond dezelfde tijd ook verlegd moet worden. Om de keuze voor een van deze of andere technieken in beeld te brengen is vanuit WiEfm een haalbaarheidsonderzoek gedaan om voor de gemeente Putten. Tijd voor een update over dit project.

Op basis van het onderzoek door uitvoerder Tauw lijken bodemlussen financieel gunstiger dan riothermie voor de woningen op Matchpoint. Nu het onderzoek is afgerond gaat de gemeente Putten zich beraden op de vervolgstappen. De grondwaterstroming in de bodem zal middels een bodemonderzoek moeten worden bekeken en daarna moet er een keuze gemaakt worden tussen bodemlussen of riothermie. Vervolgens zal de gemeente een rol zoeken om het warmtenet vorm te geven. Gaat het voor de uitvoering een marktpartij vragen? Of specifiek de projectontwikkelaar? Of gaat het zelf aan de slag?

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 70 MWh/a
Duurzame energieproductie: 70 MWh/a
CO2 reductie: 11,8 t/a bij bodemlussen

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 9.750,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 6.825,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 26.03. – 31.12.2018

Aanvrager

Gemeente Putten
Fontanusplein 1
3880 AK Putten
+31 (0) 341 – 359 611
info@putten.nl
www.putten.nl

Uitvoerend bedrijf

Tauw B.V.
Handelskade 37
7417 DE Deventer
+31 (0) 6 51 19 96 58
simon.bos@tauw.nl
www.tauw.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.