Interview Haalbaarheidsstudie Wageningen: Lokaal warmtenet Benedenbuurt

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
In bestaande bouw niet. In de nieuwbouw wel, in de jaren negentig, in de wijk Noordwest ligt een warmtenet, een WKK gasgestookt.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Aanleiding was rioolvervanging, initiatief vanuit dhr. Lelieveld. Toen is er contact geweest met de woningstichting, samen met bewoner en gemeente om Ecovat op te richten. Daar is een studie naar gedaan, toen vrij snel doorgepakt met brede haalbaarheidsstudie van Tauw.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Om alle opties in kaart te brengen en een keuze te kunnen maken. In eerste instantie financieel. Ook een WiEfm bijeenkomst in Wageningen gehouden en contacten en ervaringen uitgewisseld, dat was heel nuttig voor de kennisuitwisseling.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
De volgende technologieën zijn onderzocht:

  • Riothermie (warmte uit het riool)
  • Asfaltcollectoren
  • Neder-Rijn
  • Buitenlucht
  • Geothermie via Parenco
  • Biomassacentrale

Naast de warmtebronnen zijn er twee methodes voor seizoensopslag van warmte onderzocht:

  • Ecovat
  • Bodemenergie (WKO)

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Moeilijkheden waren er in de zin van verschillende partijen en inwoners rondom dezelfde tafel krijgen, dat is behoorlijk pionieren met elkaar. Nog niet veel projecten van dezelfde grootte met zo’n grote participatie geweest. Bewonerscoöperatie is er nu en die is vanuit de wijk opgericht, ook een deel van de wijk die nog niet is aangehaakt. Grootste succesfactor is er steeds met elkaar uitkomen, ondanks complexiteit, stapje voor stapje voorwaarts, gelegenheid van het rijk om hiermee verder te gaan. Onrendabele top bij business case, aantal woningen te klein voor rendabele business case. Bewoners de keuze geven, je kan niet de keuze maken voor 460 huishoudens. De hele wijk wordt uitgenodigd en geïnformeerd, minder dan de helft is nog niet aangehaakt.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Inmiddels heeft Benedenbuurt de proeftuinstatus gekregen subsidie van proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zijn nu in de laatste fase van het doorhakken van knopen en werken toe aan de business case en een samenwerking tussen bewoners en de woningstichting. Wie gaat het beheren en wie wordt eigenaar. Bronnen zijn WKO met warmtepompen hoog temperatuur de mogelijkheid om aan te sluiten op een mogelijk warmtenet van Parenco met restwarmtelevering hoge temperatuur. Ook een combinatie zou mogelijk kunnen zijn.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Dit is zeker overdraagbaar. Maar het kan niet voor alle wijken, je kan er niet vanuit gaan dat mensen zoveel bereid zijn voor participatie, ook financieel zijn er heel veel vragen. Zelfs met subsidie lukt het net. Dus je kan niet alle wijken gaan subsidiëren. Ook niet alle gemeenten krijgen los van deze subsidie geld vanuit het rijk.

 

naar de haalbaarheidsstudie