Interview Haalbaarheidsstudie Nijmegen: De waarde van duurzame warmte in de wijk

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
De Wijkfabriek heeft geen eerdere ervaring met warmtenetten. De gemeente Nijmegen heeft wel een ander warmtenet liggen in Nijmegen-Noord.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Stichting De Wijkfabriek levert een bijdrage aan de leefbaarheid, sociale stijging en bewonersinitiatieven in de Nijmeegse wijk Wolfskuil. De stichting bereikt dit door actief te zijn op o.a. het gebied duurzaamheid en energie. Dit project is een uitwerking en uitvoering van de verduurzamingsambitie van de Wijkfabriek. Woonwijk bestaat vooral uit oude huizen, jaren 30-40, lastige duurzaamheidsopgave.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Financiën zijn belangrijk om dit onderzoek te kunnen realiseren. In de toekomst zou WiEfm nog hulp kunnen bieden bij warmtevraagstukken voor de Wijkfabriek.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich gericht op een kleine biomassaketel op basis van snoeihout uit de omgeving, waarmee water wordt verwarmd tot circa 90 à 120 graden.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Bewoners hebben een grote behoefte aan informatie als er mogelijk grote veranderingen zoals de energielevering aan kunnen komen in de wijk. Veel mensen willen weten wat de voor- en nadelen van de verschillende keuzes zijn en het werkt goed om eerlijk te zijn door dit aan zoveel mogelijk bewoners uit te leggen. Dit kan door langs te deuren te gaan, maar ook via bewonersavonden; het is belangrijk dat het project zichtbaar blijft en zoveel mogelijk mensen bereikt met het verhaal. Ook het laten beleven door middel van elektrisch koken of een excursie naar een vergelijkbaar project kan hierbij helpen.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Er wordt nog een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd , omdat mensen vragen hebben over de uitstoot van een biomassaketel in de wijk. Hierna moet duidelijke informatie aan bewoners worden verstrekt om de keuze aan hen neer te leggen om mee te doen met het warmtenet of niet. Daarna kan gekeken worden naar het in de markt zetten van de uitvoering van het warmtevraagstuk.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Een bewonersonderzoek zoals uitgevoerd door Warmte.nu is ook toe te passen op andere locaties. Ook het gebruik van een biomassaketel voor een warmtenet is op meerder locaties toe te passen, aangezien snoeihout op meerdere locaties voorhanden is.

 

naar de haalbaarheidsstudie