Interview Haalbaarheidsstudie Kesteren: ‘t Panhuis

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Kesteren: ontstaan vanuit industrieterrein mensen daar, vooral naar warmte, want elektrische gedeelte loopt parallel, windmolen waarschijnlijk op het park.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Ondernemer had twee panden gekocht, die moesten worden vernieuwd. toen onderzoek om dit te vernieuwen door de HAN. Dat kon economisch, maar was nog beter om dit samen met andere panden te doen. Aardgas werd het verwarmt, paar miljoen kuub gas. Onderzoek heeft ertoe geleid dat andere ondernemers hier ook mee bezig gaan. Nu is er een energiebunker in gedachte door energie en warmte op te slaan. Opwekken via Zon/PVT en dat wordt in  de batterij van timeshift uit Arnhem en voor warmte een energiebunker van kilwatts. Door dat de combineren zou je moeten kunnen worden om die omslag te maken. Na de bouwvak willen we concreet aan de slag met bunkers en aansluiten van de pvt. Dit is voortgekomen uit het onderzoek van WiEfm. 15.000 vierkante meter aan zonnepanelen is gelegd. De haalbaarheid van investeringen in oplossingen.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
In principe nu met de HAN gedaan, maar we willen ook verder naar Duitsland, daarom ook contacten opgevraagd om voor ons richting Duitsland gegaan. Indicatie voor mogelijkheden en kosten warmtenet. We gaan nu op gebouwd niveau dat uitzetten, 400.000 kuub gas, op het Panhuis, het is ook een warmtenet nodig om dat te verbinden. Meeste sluit aan elkaar aan.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Eerste het ene gebouw doen, dan het andere gebouw. Het moet stapsgewijs gebeuren, want het zijn grote investeringen. 3 a 4 miljoen aan investeringen. 2,6 miljoen kuub gas. Met een Tennet aansluiting.

WKO, full elektrisch PVT.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Belangrijkste belemmeringen zijn de wetgever, de warmt uitwisselingen tussen bedrijven. Altijd warmtewet of elektriciteitswet als je levert, nu intern gebruik en niet leveren. Vooral elektriciteitswet zorgt voor grote belemmeringen. Dakoppervlakte is er veel bij veel bedrijven. Veel wordt benut en gesaldeerd, nu kijken naar warmte opslaan bij timeshift, zij kunnen nu een accu leveren, is nog wel heel duur.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Dit is ook op andere locaties toe te passen is. Dat speelt op alle industrieterreinen. 9 hectare verbouwd. We kijken echt op gebiedsniveau, niet op gebouwniveau. Als je dit economisch van de grond wil krijgen, moet het grootschalig zeker met opslag van batterijen. Als je het regelvermogen mee kan pakken van Tennet, je krijgt zelfs een vergoeding. Als je binnen 1 of 2 minuten. Dat wordt dan ook met smart grids geregeld. Timeshift regelt dat.

naar de haalbaarheidsstudie