Interview Haalbaarheidsstudie Arnhem: Warmte Gemaal Vredenburg

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Vanuit ons vakgebied houden we ons zeer veel bezig met collectieve warmteoplossingen en warmtenetten.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Dit project is begonnen vanuit Waterschap Rivierenland, waar wij een kaart hebben gemaakt met het energiepotentieel van oppervlaktewater. Bij gemalen kan je energie uit het oppervlaktewater halen om te gebruiken voor duurzame warmte- en koudelevering. We hebben een kaart gemaakt met hotspots van de gemalen in de buurt van de gebouwde omgeving. Gemaal Vredenburg was daar een van. Ook moest dat gemaal gerenoveerd worden, dus dat was een mooie aanleiding om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een duurzame energievoorziening. Rondom het gemaal liggen zowel woningen als grote kantoorpanden die aangesloten zouden kunnen worden.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Nadat verschillende partijen bij elkaar zijn gebracht was een haalbaarheidsonderzoek nodig om de eerste haalbaarheid in kaart te brengen, de warmtevoucher van WiEfm paste hiervoor goed als instrument.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
In het rapport is gekeken naar de vele verschillende schakels die nodig zijn voor het realiseren van dit project. Het gebruik van oppervlaktewater als energiebron, het schakelen tussen optimalisaties voor warmte- en koudelevering via bodemenergie (WKO en de mogelijke levering aan kantoren en woningen. Het is een duurzame oplossing met een hogere voorinvestering, en door diepgaand onderzoek kan de zogenaamde Total Cost of Ownership (RCO) op een haalbaar niveau gebracht worden. Onder andere door optimalisaties in het energieconcept, de afstemming tussen verschillende gebruikers, efficiëntere energieopwekking brengt de business case op een interessant niveau. De betrokken partijen in deze fase zijn:

  • Waterschap Rivierenland, voor energie uit oppervlaktewater
  • Rijsterborgh, beoogd afnemer met een kantoorpand
  • Rijksvastgoedbedrijf, beoogd afnemer met een kantoorpand
  • Pleyade, beoogd afnemer met woningen
  • Portaal, beoogd afnemer met woningen
  • Firan, voor transport van de energie
  • Engie, beoogd energie service company: engineering, realisatie en exploitatie van WKO-bronnen, warmteonttrekking oppervlaktewater en warmtepompen bij afnemers
  • IF Technology, concept keeper, systeemintegrator/-ontwikkelaar.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?

Financiering is een belangrijk aandachtspunt en wordt op dit moment in detail naar gekeken.  Daarbij wordt een de mogelijkheid van gebruik van een DEI-subsidie bekeken.

Technologisch is het project een uitdaging, je transporteert energie en het is lastig om de warmte op te waarderen. Nog niet zo heel veel gedaan dit qua technologie. Water bij gemaal moet ook worden gezuiverd en is primair bedoeld voor veiligheid en waterverdeling, dat moet niet in het geding te komen.

Beide hebben een gasaansluiting en daar blijft misschien nog alleen een piek over. Maar ook die piek willen we veranderen. Er wordt gewerkt aan een stappenplan om de energietransitie te bewerkstelligen.

Juridisch zijn er richtlijnen voor benutten van oppervlaktewater. In de zomer is het gunstig om het water te koelen. Dit soort regelgeving is nog niet in beton gegoten, dat is nog in ontwikkeling. Van wie is de energie in het oppervlaktewater?

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Business case lijkt nu rond. Nu gaan we in overleg met de gemeente en evt. Provincie en sluiten we intentieovereenkomsten met afnemers. Eerste daarvoor is getekend. De volgende stap is de financiering van het project en de contractering van de warmteafnemers.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
We willen als IF Technology hierin investeren, omdat dit op veel andere plekken in Nederland ook gedaan kan worden. Er is in Nederland veel energie en erg weinig ruimte, dan moet je dit soort gemalen optimaal benutten.

naar de haalbaarheidsstudie