Meer dan 60 enthousiaste deelnemers voor Duits-Nederlandse expertworkshop duurzame warmtelevering in de Euregio

2. Expertenworkshop WiEfm

“Alleen door de uitwisseling van kennis en ervaring kunnen we profiteren van elkaar”

Duiven, 04-10-2016. “Klimaatverandering beïnvloedt ons allemaal – de huidige en toekomstige generaties. Duurzame verwarming speelt daarbij een cruciale rol.” Met deze woorden opende prof. Dr. Christof Wetter (Fachhochschule Münster) op dinsdag de Nederlands-Duitse expertworkshop met als onderwerp: “EUREGIO zonder gas? Hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?”. De projectpartners van het INTERREG-VA project WiEfm organiseerden deze bijeenkomt bij de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Duiven.

“Met deze expertmeeting willen we aan de ene kant bekendheid geven aan ons project. Daarnaast willen we potentiële projectpartners vinden en hen enthousiast maken over ons project”, verklaarde Wetter. Meer dan 60 deelnemers uit verschillende regio’s en sectoren hadden zich voor deze bijeenkomst ingeschreven. “Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties die zich bezighouden met ontwerp, uitrol en beheer van duurzame warmteverzorging waren aanwezig. Dus we kunnen verwachten dat deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan de netwerkvorming tussen relevante spelers inde sector”, zei Wetter.

Netwerken en kennisdeling – Deze elementen stonden centraal in de daaropvolgende workshops. “De deelnemers hadden hier mogelijkheid om over de verschillende aspecten van collectieve en individuele warmtelevering te spreken,” zegt Bas Grol, projectmanager bij KIEMT. “Tijdens de workshops konden de deelnemers hun vragen en ideeën inbrengen, die vervolgens werden besproken. Hier zijn geweldige gesprekken gevoerd en vele gedachten gewisseld voor nieuwe aanknopingspunten met dit project.” Door de nauwe samenwerking van Nederlandse en Duitse partners zal grensoverschrijdende samenwerking verder bevorderd worden en zullen organisaties elkaar beter leren kennen. “Alleen door het uitwisselen van ervaringen kunnen we van elkaar leren en profiteren van de kennis van elkaar,” zo vervolgt Grol. En zijn collega prof Wetter vult aan: “De manier waarop warmteprojecten ontwikkeld en opgezet worden is heel anders aan de Duitse en Nederlandse zijde. Dan helpt het om uit te wisselen hoe het werkt in het buurland.”

Het realiseren van duurzame warmtevoorziening, dat gaat natuurlijk niet kosteloos. Daarom heeft het projectteam zogenaamde “warmtevouchers” ontwikkeld om financiële steun te bieden aan warmteprojecten in de Euregio. Dit financiële instrument werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. “We weten uit eerdere projectervaring dat kleinschalige financiering soms kan helpen om nieuwe concepten te ontwikkelen. Hier helpen deze warmtevouchers door een financiële bijdrage te bieden voor haalbaarheidsstudies”, aldus prof. Wetter. Waar nodig ontvangt de aanvrager verdere steun van het WiEfm projectteam. “Afgebakende projecten hebben eerder de kans om de steun te krijgen, want we willen zoveel mogelijk initiatieven ondersteunen en projectmiddelen zijn tenslotte beperkt” zei Wetter.

Foto galleries

« von 2 »

Presentaties

Prof. Christof Wetter – Het project (NL)  – Das Projekt (DE)
Simon Frans de Vries – AVR Energietransitie en Circulaire Economie (NL)
Klaas de Jong – Warmtenetwerk (EN)  (DE)
Ruud Brunst – Remeha (EN) (NL)

Maurits Sanders – Workshop Governance (NL)
Jan de Wit – Workshop individuele oplossingen (NL)
Raphael vd Velde – Workshop kollektive Lösungen (DE)