Culemborg: Duurzaam warmtenet – Uitbreiding Multatulilaan

Beschrijving van het project

Energiebedrijf Thermo Bello BV in Culemborg is producent van warmte, netbeheerder en leverancier van warmte. Thermo Bello heeft Liandon gevraagd om voor het warmtenet in Culemborg te onderzoeken of, en onder welke voorwaarde, uitbreiding van de warmtelevering aan de Multatulilaan een haalbaar project is. De studie van WiEfm is gericht op uitbreiding van het net met een nieuwe bron. Specifieker, in het kader van WiEfm is de huidige techniek onderzocht voor warmtenetten plus het gebruik van effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die zich op de grens van de wijk bevindt.

De mogelijkheid voor extra afnemers wordt momenteel onderzocht. Hiervoor is overleggen met de partijen (Scholengemeenschap Lek en Linge, gemeentes, Waterschap) noodzakelijk. Of het geheel rendabel te krijgen is, blijft nog een uitdaging. Als hier meer informatie voor verzameld is, zullen er opnieuw berekeningen gedaan moeten worden om de haalbaarheid van het project opnieuw te bezien. Daarbij worden mogelijk nog andere partijen betrokken. Niet alleen de scholen in de buurt worden bij een uitbreiding van het warmtenet betrokken, ook wordt er mogelijk nog een kerk en/of een moskee betrokken bij de aanleg.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Duurzame energieproductie: maximaal 1.000 MWh/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 14.400,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.080,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 22.03. – 31.12.2018

Aanvrager

Energiebedrijf Thermo Bello B.V.
Gerwin Verschuur
Willem Kloospad 17
4103 VC, Culemborg
www.thermobello.nl

Uitvoerend bedrijf

Liandon B.V.
Rolf Broekman
Postbus 50
6920 AB Duiven

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.