Apeldoorn neemt regie voor verduurzaming Kerschoten

In de Apeldoornse wijk Kerschoten is een breed gedragen initiatief KEN (Kerschoten Energieneutraal) ontstaan vanuit koploperbedrijven, woningbouwcorporaties, wijkraden en de gemeente Apeldoorn. Deze partijen hebben samen een plan ontwikkeld voor een energieneutrale wijk die past binnen het plan van de gemeente om zelf in 2030 energieneutraal te zijn. Intussen is er uit een bewonersinitiatief een KEN-werkgroep ontstaan: de werkgroep Warmte. Om deze werkgroep te ondersteunen heeft de gemeente Apeldoorn een WiEfm warmtevoucher aangevraagd zodat een energieneutrale wijk voor Kerschoten een stap dichterbij kan worden gebracht. Daarnaast heeft de gemeente Marjolein Tillema aangewezen om als KEN-regisseur de kar te trekken.

Uitvoerder Over Morgen bekeek tijdens de haalbaarheidsstudie al snel naar een warmtenet, omdat er een behoorlijk aantal woningen staan die cultureel erfgoed zijn en niet goed kunnen worden verduurzaamd tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast is uitbreiding van het warmtenet in de nabijgelegen wijk Zuidbroek onder de loep genomen. Die Apeldoornse wijk wordt verwarmd via een warmtenet op basis van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Vallei en Veluwe. Om commitment te creëren zijn er bewonersavonden en overleggen met stakeholders georganiseerd en er lijkt draagvlak onder een brede groep voor het energieneutraal maken van de wijk. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er onvoldoende warmte over blijft uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie om Kerschoten in zijn geheel te verwarmen. Bij de realisatie van een collectieve warmtevoorziening moet naar andere bronnen worden gekeken, maar een deel van Kerschoten verwarmen met een warmtenet lijkt kansrijk.

Het is nu aan de gemeente Apeldoorn en het KEN-initiatief om de regie te nemen voor een volgende fase in de verduurzaming van Kerschoten. De haalbaarheidsstudie laat zien dat een warmtenet een goede zet is om een gedeelte van de wijk te verwarmen, maar een volgende stap is nodig om dit te realiseren en ook de rest van de wijk energieneutraal te kunnen maken.