Nijmegen: De waarde van duurzame warmte in de wijk

Beschrijving van het project

In de Nijmeegse wijk de Wolfskuil heeft het haalbaarheidsonderzoek van WiEfm een warmtenet een stap dichterbij gebracht.

Hier ontwikkelt stichting De Wijkfabriek een kleinschalig decentraal warmteproject, met als doel om de bestaande huizen in deze wijk van het aardgas af te halen. De beoogde bron voor deze warmte is het vergassen van hout (gecertificeerde houtchips uit de regio), waarmee water wordt verwarmd tot circa 90 à 120 graden Celsius. Met deze temperaturen is het mogelijk om de huizen te voorzien van zowel ruimte- als tapwaterverwarming.

Wolfskuil is een bestaande woonwijk in Nijmegen West en bestaat uit veelal oude eengezinswoningen, gebouwd in de periode van 1900 – 1950. Door de schaalgrootte is dit project uniek in Nederland. Het is de ambitie om de hele wijk, met in totaal 2.600 potentiële aansluitingen, van het gas af te halen en van duurzame warmte te voorzien.

De resultaten van dit onderzoek zijn een essentieel onderdeel om de slagingskans van dit duurzame warmteproject goed in beeld te krijgen.

In dit onderzoek is er naast de technische en financiële haalbaarheid vooral ingegaan op het draagvlak onder bewoners bij een omslag naar een duurzaam warmtenet op verzoek van aanvrager stichting de Wijkfabriek. Uit het onderzoek blijkt de bereidheid voor een nieuw warmtenet groot te zijn, ongeveer de helft van de onderzochte huishoudens is zeker geïnteresseerd en een derde wil op voorhand al aansluiten.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energie besparing: –
Duurzam energie productie: 1.166,7 MWh/a* | 2.916,67 MWh/a**
CO2 reductie: 240,9 t/a* | 602 t/a** (95 %)

* voor 100 aansluitingen
** voor 250 aansluitingen

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 17.968,50 € (14.850,00 excl. BTW)
Financiering via warmtevoucher (70 %): 12.577,95 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: september 2017 – januari 2018

Aanvrager

Stichting de Wijkfabriek
Conrad Savy
Nieuwe Nonnendaalseweg 98
6542 PL Nijmegen
https://nl-nl.facebook.com/WijkfabriekWolfskuil/

Uitvoerend bedrijf

Warmte.nu BV
Voorstadslaan 254
6542 TG Nijmegen
+31 (0) 85 303 43 71
info@warmte.nu
www.warmte.nu

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.