Wageningen: Lokaal warmtenet Benedenbuurt

Haalbaarheidsstudie Lokaal warmtenet Benedenbuurt – Bron: www.hieropwekt.nl

Beschrijving van het project

Met de WiEfm warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie bekostigd om te bepalen welke duurzame energievarianten het meest kansrijk zijn gegeven de specifieke situatie in de Benedenbuurt van Wageningen. Het projectgebied beslaat een buurt van ongeveer 450 woningen met een totaal gasverbruik van 675.000 m3 gas op jaarbasis. Door middle van het maken van een koppeling tussen de individuele cv-systemen op woningniveau en een collectief warmtenet was in dit project beoogt om in de bestaande bouw het gasverbruik met 60 % terug te dringen.

Aanleiding voor het onderzoek was in eerste instantie de geplande rioolvervanging. Uit initiatief van een burger uit de Benedenbuurt is toen aangegeven dat dit een goed moment was om te kijken of dit gecombineerd kon worden met de aanleg van een warmtenet. Dit was in eerste instantie aanleiding voor een onderzoek voor een Ecovat, maar de gemeente is toen vrij snel doorgegaan om warmteoplossingen breder te onderzoeken.

Uit het WiEfm haalbaarheidsonderzoek blijkt dat verwarming via centraal opgewekte warmte (op termijn) goedkoper is dan via individuele systemen. Een systeem op basis van hoge temperatuur heeft hierbij de voorkeur omdat hierbij de impact op de woningen minimaal is.

Verder dient er een vervolgstudie te komen om nader te kijken naar de mogelijke warmtebronnen (buitenlucht en Neder-Rijn).

De Benedenbuurt heeft inmiddels de status van proeftuin gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken met bijbehorende subsidie. Hiermee kann samen met bewoners verder gekeken worden naar een uiteindelijke collectieve warmteoplossing.

De participatie in Wageningen is uitzonderlijk hoog, bewoners van de Benedenbuurt kijken echt samen naar een collectieve warmteoplossing zoals dat bijna nergens in Nederland gebeurd.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energie besparing: 4.242 MWh/a
Duurzam energie productie: 80 – 90 %
CO2 reductie: 720 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 25.000,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 17.500,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.03. – 30.11.2017

Aanvrager

Gemeente Wageningen
Markt 22
Postbus 1
6700 Wageningen
+31 7 492922
www.wageningenwoontduurzam.nl

Uitvoerend bedrijf

Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
+31 57 06 99 91 1
info.deventer@tauw.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.