Kampen: Geothermie Kampen

Geothermie Kampen

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd voor geothermie in combinatie met een warmtenet in de binnenstad van Kampen. Voor drie wijken in de binnenstad wordt getracht de warmtevoorziening te verduurzamen door in plaats van aardgas geothermie in te zetten. Als bron wordt geothermie ingezet i.c.m. industriële restwarmte en een deel biomassa. Op termijn kan dit een jaarlijkse besparing van 11 miljoen m3 aardgas opleveren.

In Kampen heeft men de ambitie om met behulp van geothermie de energietransitie te versnellen en de stad van het gas los te krijgen. Met name de historische binnenstad is daarbij een uitdaging. Voorbeelden voor geothermie liggen voor Kampen direct naast de stad: in de Koekoekspolder benutten glastuinders met succes al een aantal geothermieputten. Uit het WiEfm haalbaarheidsonderzoek bleek echter dat het voor de gemeente Kampen op dit moment lastig is om geothermie te realiseren.

Uitvoerder DWA is in samenwerking met Panterra Geoconsultants voor deze WiEfm warmtevoucher aan de slag gegaan om geothermie voor de gemeente Kampen te onderzoeken. Daarbij liepen zij tegen onzekerheden aan die het lastig maakten om het project financieel rond te krijgen. Om de gemeente Kampen in warmte te voorzien dient een geothermieput diep te zijn en kan het ondergronds raken aan andere geothermieputten. Omdat er in de naastgelegen Koekoekspolder al kleinere geothermieputten zijn geboord heeft de gemeente Kampen nu last van ‘ondergrondse concurrentie’, waarbij verschillende geothermieputten concurreren om de ondergrondse ruimte voor benutting van warmte.

De gemeente Kampen staat op het gebied van geothermie in nauw contact met de gemeente Zwolle. In Zwolle gaan de onderzoeken naar geothermie met behulp van andere subsidies door, maar ook daar zijn nog geen geothermieputten gerealiseerd.

Inmiddels heeft Kampen veel geleerd tijdens het WiEfm haalbaarheidsonderzoek en heeft de gemeente een hoop informatie verzameld. De gemeente Kampen pleit voor kennisdeling op dit gebied tussen gemeenten, zodat men niet telkens het wiel opnieuw moet uitvinden. Geothermie kan nog steeds een kansrijke optie zijn voor gemeenten die worstelen met de energietransitie.

Kerncijfers

Energie besparing: 11.000.000 m³ gas
Duurzam energie productie: 350 TJ/a
CO2 reductie: 19.500 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 15.000,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.500,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.01. – 31.10.2017

Aanvrager

Gemeente Kampen
Jaap Vosselman
Burg-Berghuisplein 1
Kampen
j.vosselman@kampen.nl
www.kampen.nl

Uitvoerend bedrijf

DWA B.V.
Duitslandweg 4
2410 AG Bodegraven
+31 88-1635300
dwa@dwa.nl