Interview Haalbaarheidsstudie Twenterand: Warmtenet Vriezenveen

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Cogas beheert meerdere warmtenetten en biedt collectieve warmteoplossingen aan en wil graag weten hoe het bestaande warmtenetwerk kan worden uitgebreid op een duurzame manier. Uitkoppeling van restwarmte van bedrijven is één van de manieren om dit te kunnen bewerkstelligen. Op dit moment verwarmt Cogas met een houtketel een zwembad en dit kan ook worden ingezet voor een mogelijke groot warmtenet voor de plaats Vriezenveen.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Vanuit de provincie Overijssel is in samenwerking met VNO/NCW en Cogas een project opgestart om 25 industriële organisaties met mogelijk restwarmte onder de loep te nemen. Een van die organisaties is bakkerij Holland. Een meer directe aanleiding is de werkwerkzaamheden in Vriezenveen. Het riool wordt binnenkort vervangen en dat is een ideaal moment om meteen een warmtenet aan te leggen, omdat de weg dan toch opengebroken is.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Voor Cogas is dit een goede manier van financieren en de uitstraling van het project heeft hiermee duidelijk meerwaarde. Ook de kennisdeling is van belang, omdat WiEfm in de toekomst ook nog mee kan kijken voor een vervolgproject of de inzet van kennis via Saxion.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er is gezocht naar verschillende bronnen en afnemers. RWZI kan pas later worden ingeschakeld, daarom houtketel in de tussentijd. Groengasvergisting wordt naar gekeken, neemt ook veel warmte af. Ook met het aansluiten van historische panden, met toevoeging andere wijken kan het interessant worden.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Tijdsdruk dat de weg openligt om het riool te vervangen. Daarnaast is het van groot belang om een intentieverklaring overeen te komen met alle betrokken partijen, zodat wij kunnen investeren. Stabiliteit van bakkerij en leveranciers speelt bij een warmtenet ook mee, als ook nieuwe technieken. En financieel moet natuurlijk alles rond kunnen komen.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Varianten zijn uitbreiding levering RWZI en restwarmte uit houtketel? Varianten in afname zijn wijken langs leiding, nieuw zwembad, historisch centrum. Stakeholders zijn positief, er is voldoende restwarmte. Als intentieverklaringen en mogelijke business case rond is, wordt de opdracht aan de markt uitgevraagd, eerst via een marktconsultatie. Gedacht is nog dit jaar te beginnen.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Zichtbaarheid, werkgelegenheid, versnellen energietransitie, industrie-consument. Het project is zeker toe te passen op andere locaties, want de systematiek van een warmtenet en afnemers en bronnen is overal hetzelfde.

naar de haalbaarheidsstudie