Interview Haalbaarheidsstudie Rijn-IJssel: Kansenkaart

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Collectieve warmteoplossingen niet zozeer, wel ervaring opgedaan door Aviko warmte te gebruiken. Waterzuiveringsprocessen worden ook voor warmte gebruikt.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Tweeledig, landelijke kansenkaart was min of meer klaar. Contact van Kiemt voor mogelijkheid voor een voucher, daardoor is dat op gang gekomen, IF technology gevraagd, offerte opgesteld. Belangrijk is dat deze kansenkaart een verfijning biedt voor Waterschap Rijn-IJssel t.o.v. de landelijke kansenkaart.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Financieel is het belangrijkste. Contact over WiEfm is gemakkelijk. Bijna alle andere warmtevouchers gaan echt concreet over warmte en wij hebben een kansenkaart. Het waterschap biedt dit aan en wil niet de rol nemen om warmteprojecten echt op te pakken, wij faciliteren. Mijn beeld is dat dit bij warmte op een gelijke manier kan. In gesprek met aantal gemeenten. RES regionale energie strategie, gebundeld als gemeente en waterschap, gebundeld energietransitie aanpakken. Waterschap zit ambtelijk aan tafel.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Koude en warme kansenkaart.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Vrij strak tijdspad, keurig op tijd gedaan en opgeleverd. De kansenkaart blijft een indicatief ding, voornamelijk voor oppervlaktewater, voor hoog en laag afvoer. In de zomer was er bijna geen water in het gebied, ja dan is het de vraag of de kaart nog gebruikt kan worden. De kansen zijn gebaseerd op het gemiddelde, maar veranderingen kunnen heel heftig zijn. Wij willen niet gebonden zijn aan leveringszekerheid, dat kunnen wij niet bieden. Als er geen water is, dan stopt het verhaal. Dat moet worden meegenomen worden in de berekening, voor voldoende opslag voor zomer of winterperiode. Die bijsluiter geven wij erbij. Zelfs in droge zomers kan je in combinatie met andere warmtebronnen inzetten, die combinatie moet je altijd inzetten. De veiligheid moet geboden worden. De kaart is verfijning op de landelijke kaart die er was, maar initiatiefnemers moeten wel nog een

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Als Waterschap vinden wij het belangrijk om een afweging te maken tussen verschillende warmtebronnen en dit helpt om TO op een hoop plekken tot stand te brengen. We zijn nu bezig met verfijning bij verschillende gemeenten. Arnhem en Zutphen en Doesburg. Het kan natuurlijk zijn dat een particulier die bij ons aanklopt en die wil echt verder en een vergunning aanvragen, op gebied van TO.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Dit is nog niet door veel andere waterschappen gedaan, de Noordelijke waterschappen hebben dit gedaan, Drenthe en Overijssel hebben dit gedaan, met TO verfijnd weergegeven. Je kan iets verder inzoomen, maar de indruk is niet dat het heel veel meer informatie geeft inhoudelijk, het wordt iets meer uitgelicht en is een beter visitekaartje.

 

naar de haalbaarheidsstudie