Interview Haalbaarheidsstudie Noord-Deurningen: Biogashub in Noord-Deurningen

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
In Noord-Deurningen wordt op dit moment een biogashub aangelegd op basis van zes mestvergisters van veehouders in de omgeving, verenigd in energiecoöperatie IJskoud.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Het succes van de eerste fase met zes agrarische bedrijven heeft het idee aangewakkerd dat dit nog meer uit te breiden is. Daarom is nu gestart met fase 2 voor de aansluiting van elf van dergelijke bedrijven.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Voor de financiering, maar ook voor de kennisinstelling Saxion. Saxion helpt Stichting Duurzaam Noord-Deurningen concreet met het vraagstuk of energie kan worden geëxporteerd en hoe dit juridisch in elkaar steekt.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Biogas vanuit mestvergisting.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Belangrijkste belemmeringen waren de match van bron en afnemer, maar dat lijkt met dit onderzoek goed op elkaar af te worden gestemd. Grootse belemmering nu is de mogelijke export van het gas, dat is voornamelijk een juridische kwestie. Naast het feit dat het een financiële kwestie is, de stichting wil dat de boeren hun investering terug kunnen verdienen.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Op dit moment wordt er eerst gekeken naar de overwegingen voor SDE+ subsidie en de (on)mogelijkheden voor gasexport, aangezien het Duitse Nordhorn dichterbij ligt dan andere locaties met afnemers.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Het project heeft een mooie impact op het gebied van duurzaamheid en de regio en op de samenwerking tussen agrarische en industriële bedrijven.

naar de haalbaarheidsstudie