Interview Haalbaarheidsstudie Ermelo: Duurzame warmte nieuwbouwzwembad en sportcentrum

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Nee, geen warmtenetten.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Aanleiding van zwembad en sporthal en om dat helemaal duurzaam te bouwen, daardoor sowieso onderzoek nodig. Kwam mooi samen met wijk om als eerst te bekijken door verwarmen zonder aardgas.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Kans om onderzoek uit te laten voeren, financiering. In de toekomst kan kennisdeling nog een mooie rol spelen. Wij kunnen ook leren van andere projecten.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Onder andere: biomassa, riothermie, zonnecollectoren.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Strenge regelgeving naast natura2000 gebied, moet nog onderzocht worden. Zwembad wordt sowieso gebouwd. Sluit misschien niet direct aan op planning op de wijk. Ook isolatie van de wijk is van groot belang. Waarschijnlijk niet zo dat het gelijk gebouwd wordt, maar in fases.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Zwembad, sportcentrum, inpassing nu van hoe het komt te liggen in de omgeving. Met de wijk zijn we nog steeds bezig met de verschillende alternatieven, optie warmtenet, rapport van Sweco gebruiken om af te wegen.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Buurtbewoner gesprekken, daaruit kan blijken dat een individuele oplossing het beste is.  Soort gezamenlijk programma van eisen voor alternatieven van aardgas. Gebruiksgemak, ruimte in de woning is voor mensen belangrijk. Overdraagbaarheid is zeker mogelijk als men met bewoners samen kijkt.

naar de haalbaarheidsstudie