Interview Haalbaarheidsstudie Beuningen: Warmtedistributie Zolderpark

VLNR: Richard van Leeuwen (Saxion), Raymond Bosch (Movements Group) en Bas Grol (Kiemt)

 

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Solar energy booster is gespecialiseerd in collectieve warmteoplossingen. We zijn bezig met openluchtmuseum, 8000 panelen wijk verwarmen Kranenveer. We zijn een klein bedrijf. Solar energy booster zou dit veel meer kunnen doen om wijken te verwarmen.

 

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Op locatie is een luchtbehandelingsinstallatie. Deze is uit bedrijf genomen vanwege de hoge kosten. Tevens zorgde deze installatie voor een hoge mate van tocht en het leverde geen comfort verbetering, juist het tegendeel.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Financieel aspect is het belangrijkste. Movement group gebruikt veel subsidies. Wij hebben onze kennis gedeeld, dat is ook een belangrijk aspect bij de WiEfm warmtevoucher.

 

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er is gekeken naar PV-panelen, al dan niet in combinatie met warmtepompen en warmtekoudeopslag.

 

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
In eerste instantie mocht het niet van de gemeente. Dat hadden ze daarvoor kunnen weten. Door de vergunningen mocht het niet.

 

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Achteraan gegaan, gemeente doet het niet, subsidiemogelijkheden voor haalbaarheidsonderzoek, er is daarna niets meer gedaan. Maar nu wordt er niets mee gedaan, dat is frustrerend. Het had voorkomen kunnen worden, door van tevoren kijken of de gemeente mee kan helpen.

 

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Belangrijkste belemmering is door gemeente vanwege subsidie. Wel is het goed dat er haalbaarheidsonderzoeken gedaan worden in de regio, er liggen genoeg kansen die wachten om te worden opgepakt in de omgeving.

Overdraagbaarheid is hier absoluut het geval. Elk gebouw is natuurlijk anders. Solar energy Booster heeft het plan gemaakt, PVT toegepast, zon en warmte gecombineerd.

 

naar de haalbaarheidsstudie