Interview Haalbaarheidsstudie Arnhem: Warmte vanuit koeltorens

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
In Amersfoort is Atlas energie bezig met de ontwikkeling van een warmtebedrijf. Platowood levert geen warmte, maar er is op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) wel al een warmtenet waarbij Platowood wellicht aansluiting kan vinden.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
De aanleiding is de wens van Platowood om de koeltoren weg te halen. Het is onzinnig om veel energie in een proces te stoppen in een koelproces om warmte weg te halen uit een productieproces, terwijl deze warmte geleverd kan worden aan de omgeving.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
In contact met Kiemt gekomen. Eigenlijk was de warmtevoucher een mooi zetje om deze vraag van Platowood serieus te onderzoeken. Hoofdreden voor keuze WiEfm is financieel. Dit is een haalbaarheidsonderzoek en uiteindelijk moet het nog in detail in worden berekend als het daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Eigenlijk hergebruik van restwarmte. Scenario hergebruik ging al snel op gebouwverwarming, en ook aan derde levering warmte. Uit de haalbaarheidsstudie neigen we nu aan levering aan derde, economisch de beste optie, naast levering aan eigen gebouw.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Voor het productieproces gaat het om afstemming, procesmensen koppelen met inhoudelijke mensen. Het zijn ingewikkelde processen, dus specialisten moeten elkaar begrijpen. Bij oplossing aan derden energie leveren is het belangrijk of zij willen meewerken, er moeten afnemers zijn. Die zijn er, er ligt een warmtenet. De vraag is nog of je daar een contract mee kan tekenen. Die vraag is nu uitgezet.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Belangrijkste is om een afspraak te maken met IPKW en Veolia. Als dat gebeurd lijkt er een haalbare business case te zijn en dan wordt er verder gedacht. Dan bezig met warmtecontracten.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Impact IPKW, het industriepark wil snel verduurzamen en vraagt dit ook aan haar bedrijven. Daarnaast is het project ook overdraagbaar. Met koeltorens zou dit qua business case wel kunnen, maar je moet wel afnemers hebben, technisch kan dit, dat is niet moeilijk. Partijen zijn steeds bewuster, en er is steeds meer sprake van MVO. Energie gebruiken om energie weg te koelen is raar. De WiEfm warmtevoucher heeft het echt in gang gezet, proces met Veolia loopt nu door.

naar de haalbaarheidsstudie