Interview Haalbaarheidsstudie Apeldoorn: Warmtenet Kerschoten

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
In Apeldoorn wordt al de wijk Zuidbroek verwarmd via een warmtenet. Dit warmtenet bestaat op basis van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Geen directe aanleiding vanuit de gemeente, daar past dit wel binnen de plannen om in 2030 energieneutraal te zijn. Vanuit het eerder ontstane initiatief KEN is een breder plan ontstaan voor een energieneutrale wijk en vanuit dit initiatief KEN is de werkgroep warmte ontstaan.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Al langer ideeën om een haalbaarheidsonderzoek te doen en met de fondsen van WiEfm is dat nu gerealiseerd.

 

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er is gekeken naar de volgende technologieën:

Regionaal warmtenet, Diepe geothermie, Ondiepe geothermie, Houtachtige biomassa; Ketels of WKK, Biogas of hernieuwbaar gas, Oppervlaktewater en in combinatie met warmtepompen een verwarming op basis van de Buitenlucht.

 

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Warmtenet uitbreiden die nu vanuit rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt lijkt niet genoeg te zijn voor de gehele wijk Kerschoten.

 

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Op dit moment wordt gekeken naar een grotere samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Door het KEN initiatief, burgers, bedrijven en de gemeente wordt er samengewerkt aan nieuwe oplossingen voor het energieneutraal maken van de Apeldoornse wijk Kerschoten. In de volgende initiatiefase wordt door de kwartiermaker iedereen bij het proces betrokken en wordt een voorlopig ontwerp gemaakt op basis van een programma van eisen.

 

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Duidelijk is dat de samenwerking met burgers cruciaal is bij de slagingskans van een project. In Kerschoten komt de samenwerking van verschillende actoren en wordt samen naar een oplossing gekeken.

 

naar de haalbaarheidsstudie