Geslaagde future workshop over duurzame warmte

Thementisch A

Op donderdag 18 mei heeft Stichting Kiemt in de Deventer Schouwburg een geslaagde ‘future workshop’ georganiseerd over kansen en uitdagingen voor een toekomstige duurzame warmtevoorziening. Deze workshop werd gehouden in het kader van het INTERREG-V project “Warmte in de Euregio – focussen en moderniseren” (WiEfm) en spitste zich toe op Overijssel.

Na een inleiding van Kiemt over het project WiEfm heeft ingenieursbureau DWA de verschillende kanten van collectieve warmtevoorziening belicht. Hierna is er door de gemeente Kampen een voorbeeld geschetst hoe zo’n duurzame gebiedsverwarming er in de praktijk uit kan zien en wat daar zoal bij komt kijken. Vervolgens is PanTerra dieper ingegaan op de materie door een belangrijk aspect van de casus in Kampen te belichten, die van geothermie: een interessant onderwerp voor de aanwezigen.

Na het plenaire gedeelte  is het gemengde gezelschap opgedeeld in drie groepen, waarbij gevraagd werd om in verschillende rondes aan de hand van stellingen over een duurzame warmtevoorziening de creativiteit toe te vertrouwen aan tafellakens. De verschillende deelnemers zorgden voor interessante discussies over duurzame warmte en kennisdeling. Het resultaat is een originele weergave van ‘out of the box’-oplossingen voor een toekomstige duurzame warmtevoorziening.

Thementisch BThementisch C

Later dit jaar zullen er soortgelijke bijeenkomsten volgen in het Münsterland (D) en in Gelderland.