Ermelo wil warmtepotentie benutten voor nieuw zwembad

De Veluwse gemeente Ermelo toont stevige ambitie op het terrein van duurzaamheid door te streven in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn. Toen het verouderde Calluna zwembad moest worden vervangen werd snel duidelijk dat deze klimaatneutraal gebouwd zou worden, evenals het nieuwe sportcentrum. Ermelo ziet zichzelf als een aanjager van de energietransitie en organiseert gesprekken en bijeenkomsten om deze verandering te faciliteren en bewustwording te creëren bij haar burgers.

De WiEfm warmtevoucher heeft geholpen om een haalbaarheidsonderzoek te financieren die in kaart heeft gebracht hoe het nieuwe zwembad en sportcentrum klimaatneutraal kunnen worden verwarmd, waarbij ook gekeken wordt naar een mogelijke bijdrage van de warmtecentrale voor de omliggende woonwijk in Zuidwest-Ermelo. Uitvoerder Sweco is aan de slag gegaan met de uitwerking van scenario’s voor verschillende warmteconcepten. Een voor de hand liggende warmteoplossing in deze omgeving is een hoge-temperatuur warmtenet op basis van een biomassacentrale; aan de rand van de Veluwe is namelijk genoeg resthout beschikbaar. Nadeel van een biomassacentrale is de uitstoot en daar worden strenge eisen aan gesteld aan de rand van een Natura 2000 gebied als de Veluwe.

Naast een biomassacentrale zou ook riothermie of een bronnennet geschikt zijn om het zwembad te verwarmen, maar dan is een grotere schaal wel evident. Bij opschaling en koppeling van warmtesystemen aan de wijken in Ermelo kunnen zonnecollectoren van belang zijn en speelt de woningbouwcorporatie een rol in het isoleren van woningen. De bal ligt nu bij de gemeente Ermelo om keuzes te maken over de energie-inrichting van haar nieuwe voorzieningen en wijken. De warmtepotentie is er volgens deze WiEfm warmtestudie voor de voorzieningen in Ermelo.