Een tweede warmtenet voor Thermo-Bello?

Als je in Nederland praat over lokale energiecoöperaties die er zelf een warmtenet op na houden, dan praat je over Thermo-Bello in Culemborg. Midden in de zero’s krijgen de gemeente Culemborg, het waterbedrijf Gelderland en de organisatie van de eco-wijk in wording Eva Lanxmeer het voor elkaar om een lokaal warmtenet aan te leggen. De bron voor de warmte is het drinkwater. De warmtepomp bevindt zich in het gebouw van het drinkwaterbedrijf. In het jaar 2009 neemt de buurt via de lokale organisatie Thermo-Bello het gehele eigendom in handen.

Het warmtenet kent bij overname enkele witte vlekken. Enkele in potentie grote afnemers in de wijk zijn niet aangesloten. In de eerste jaren van het bestaan van Thermo-Bello wordt meteen fiks geïnvesteerd in het buizennet om de vier scholen en het zwembad (is er later bijgekomen) bij het net te kunnen betrekken. Echter, tot op heden is het niet gelukt om deze utiliteitsgebouwen ook werkelijk aan te laten sluiten.

Na enige tijd van berusting wil Thermo-Bello een nieuwe poging doen de scholen en het zwembad erbij te betrekken. Een uitkomst biedt een persleiding met effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die zich bevindt op de grens van de wijk. Het effluent zou een nieuwe bron kunnen worden voor een tweede net in de wijk. De vraag is natuurlijk of dit een haalbare kaart is. Een onderzoeksvoucher in het kader van het Euregio project WIEfm, waarin Saxion, de Fachhochschule Münster en de stichting kiEMT partners zijn, biedt uitkomst. De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is in handen van Liandon.

Uit het onderzoek blijkt dat het effluent meer dan voldoende warmte kan leveren. De investeringskosten zijn in relatie tot de warmteafzet hoog. Een uitgebreider tweede net is gewenst. Er bestaat de mogelijkheid om een moskee die verder op in de wijk nieuw wordt gebouwd aan te sluiten. De kosten in verband met het aanleggen van de lange buis naar de moskee maakt de business case er niet beter op. Het doortrekken van de leiding vanaf de moskee naar een andere wijk is een aantrekkelijke optie, ware het niet dat daar onlangs een geheel vernieuwd gasnet is aangelegd.

Kortom, er blijven uitdagingen liggen om het geheel rendabel te krijgen. Wat kunnen de deelnemers zelf via de bijdrage aansluitkosten (BAK) bijgedragen en in hoeverre willen de scholen en het zwembad nu wel de stap zetten? Ook is ‘het subsidieland’ nog niet voldoende verkend. Als de aanvullende informatie er is, zullen berekeningen moeten worden gedaan om de haalbaarheid opnieuw te bezien. Saxion heeft aangeboden het rekenwerk aan de hand van enkele scenariostudies graag door een groep studenten te laten doen.

De betekenis van de activiteiten van Thermo-Bello voor het denken over lokale duurzame warmte initiatieven in Nederland is groot. In beleidsrapporten, waar ook in Nederland, wordt altijd weer de casus Thermo-Bello als voorbeeld gebruikt. De combinatie van de burgerkracht en de openheid, kenmerkend voor Thermo-Bello, zorgt voor veel inspiratie bij anderen. Het is daarom voor Nederland te hopen dat het tweede net in de wijk Eva-Lanxmeer gerealiseerd kan worden.