Nieuwbouw in Ede voortaan zonder aardgas

Gemeenten hebben te weinig armslag voor grootschalige realisatie warmtenetten

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen stokt de voortgang. De oorzaken hiervan liggen met name in het gebrek aan wettelijke armslag die gemeenten hebben om zaken af te dwingen en de beperkte financiële ruimte van commerciële warmtebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen bieden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Read more

Hengstdal wordt eerste pilotwijk in Nijmegen voor de verkenning naar aardgasloos

De gemeente Nijmegen heeft in het kader van de Green Deal Hengstdal aangewezen als pilotwijk om ‘van het gas’ te gaan. Het gasnet in de wijk staat op de nominatie om in de komende jaren te worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om te onderzoeken welke duurzame warmtevoorziening als vervanging van het gas kan dienen. Woningcorporaties, netbeheerder en warmtebedrijf onderzochten welke Nijmeegse wijk hiervoor als eerste in aanmerking zou kunnen komen. 

Read more

Eerste verwarmde zonnefietspad ter wereld in Ede

De volgende bijdrage verscheen op 28 maart 2017 op www.ede.nl

AaEerste verwarmde zonnefietspad ter wereld in Eden de Bovenbuurtweg in Ede zijn de eerste verwarmde zonne-energiepanelen ter wereld aangebracht. Daarmee is het slimme fietspad uitgebreid met een stuk zonnefietspad. De panelen leveren per jaar voldoende energie om het pompsysteem van het naastgelegen slimme fietspad aan te drijven en blijven daarmee sneeuw- en ijsvrij in de winter. Met de uitbreiding van het zonnefietspad is het fietspad energieneutraal.

Door een speciale ruwe structuur van het oppervlak is dit stukje ‘zonnefietspad’ veilig om over te fietsen en lopen. Technische studenten van het ROC A12 gebruiken het systeem als leerobject en dragen bij aan verdere optimalisatie van het systeem.

Groen warmtenet Ede

De warmte voor het slimme fietspad komt van het ondergrondse groene warmtenet, dat in een groot deel van Ede al is aangelegd. Daarbij stookt Warmtebedrijf Ede resthoutsnippers uit eigen bossen en Edese tuinen en leidt de ‘groene warmte’ via geïsoleerde leidingen naar woningen en bedrijfspanden.


Deze bijdrage verscheen op 28 maart 2017 op www.ede.nl

Potentie warmtenetten vooralsnog onderbenut

De volgende bijdrage verscheen op 21 maart 2017 op www.vngmagazine.nl

In de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem kan Nederland grote stappen zetten met de aanleg van warmtenetten. De potentie voor deze warmtenetten blijft vooralsnog onderbenut.

Dat blijkt uit het rapport Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt, zo concluderen de onderzoekers. De rijksoverheid zou belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Het rapport bevat voorstellen om deze patstelling te doorbreken.

Read more

Green Deal over huizen zonder aardgas

De volgende bijdrage verscheen eerder op www.rijksoverheid.nl op 8 maart 2017. 

Gemeenten in staat stellen om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Daarover heeft minister Kamp (Economische Zaken) samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal ondertekend. Ook minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma (Milieu) ondertekenen de deal.

Read more

Woningen zonder gasaansluiting meestal goedkoper uit

De volgende bijdrage verscheen eerder op www.dwa.nl op 13 februari 2017. 

In opdracht van Stedin heeft DWA een onderzoek uitgevoerd naar de vraag wat het afschaffen van de aansluitplicht voor gas betekent voor de portemonnee van de koper van een nieuwbouwhuis. Conclusie: nieuwbouwwoningen kunnen prima zonder een gasketel gebouwd worden. De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Read more

Onderzoek naar regionaal duurzaam warmtenet

De volgende bijdrage verscheen op 2 december 2017 op www.mpdgroeneenergie.nl.


Onderzoek naar duurzaam regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede; Verduurzaming door gebruik van Ultradiepe Geothermie

Wageningen – Vandaag tekenden 14 partijen, waaronder Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Ede en Renkum, Parenco, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en MPD Groene Energie een intentieovereenkomst om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken. Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte. Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van Ultradiepe Geothermie, en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio.

Read more

Deutsch-niederländischer Expertenworkshop zu nachhaltiger Wärmeversorgung in der Euregio begeisterte über 60 Teilnehmer

2. Expertenworkshop WiEfm

„Nur durch den Austausch können wir voneinander profitieren“

„Der Klimawandel betrifft uns alle – jetzige und zukünftige Generationen. Die nachhaltige Wärmeversorgung spielt dabei eine entscheidende Rolle.“ Mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Christof Wetter vom Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt an der Fachhochschule Münster am Dienstag den deutsch-niederländischen Expertenworkshop „EUREGIO ohne Erdgas: Wie ermöglichen wir eine nachhaltige Wärmeversorgung?“. Gemeinsam mit den Partnern in dem geförderten INTERREG-VA-Projekt „WiEfm – Wärme in der Euregio: fokussieren und modernisieren“ hatte das Projektteam auf das Werksgelände der Abfallverbrennungsanlage AVR in Duiven in den Niederlanden eingeladen.

Read more