Arnhem: Warmtewinning gemaal Vredenburg

Beschrijving van het project

In de Arnhemse wijk Vredenburg is een warmte- en koudenet op basis van het nabijgelegen gemaal een stap dichterbij gekomen. Op 12 februari hebben Waterschap Rivierenland, Alliander DGO, Engie en IF Technology samen met de afnemers Rijsterborgh Vastgoed en het Rijksvastgoedbedrijf een intentieverklaring ondertekend om een collectief warmte- en koudenet te onderzoeken. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem stellen zich hierbij faciliterend op, net als woningcorporatie Portaal. De WiEfm warmtevoucher is verstrekt om het onderzoek naar de haalbaarheid van dit net mogelijk te maken.

De uitwerking van het warmte- en koudenet in Arnhem op basis van het gemaal Vredenburg lijkt door het haalbaarheidsonderzoek een stuk realistischer. De business case is bijna rond en aanvrager Engie en uitvoerder IF Technology gaan nu in overleg met de provincie Gelderland en de afnemers om intentieovereenkomsten te tekenen voor de aanleg. Het oppervlaktewater kan dan worden benut en wellicht dat die techniek dan op meerdere plekken in Nederland en Duitsland kan worden benut. Er is immers veel vraag naar energie en weinig ruimte, dus dan is het logisch om dit soort gemalen optimaal te benutten.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 9,1 TJ/a en 258.940 m3 aardgas/a
CO2 reductie: 393 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 15.000,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.500,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 10.06. – 31.12.2018

Aanvrager

Engie Ventures & Integrated Solutions B.V.
Kosterijland 20
3981 AJ Bunnik
+31 (0)88 – 484 04 84
info.services.nl@engie.com
www.engie-services.nl

Uitvoerend bedrijf

IF Technology B.V.
Velperweg 37
6824 BE Arnhem
+31 (0) 26 35 35 555
info@iftechnology.nl
www.iftechnology.nl

Eindrapport

U kunt hier binnenkort de haalbaarheidsstudie downloaden.