Arnhem: Warmte vanuit koeltorens

Beschrijving van het project

Met behulp van de WiEfm warmtevoucher heeft Platowood, gevestigd op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, onderzoek gefinancierd naar de mogelijkheden voor het opslaan en leveren van hun overtollige energie. Tijdens het maken van duurzame hout door middel van platoniseren blijven er significante hoeveelheden warmte over. In het kader van WiEfm is in kaart gebracht op welke wijze die warmte behouden kan worden voor andere toepassingen. In de haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door Atlas Energie, is energieopslag onderzocht, het hergebruik van restwarmte en het leveren van warmte aan andere gebouwen op het IPKW. Platowood gebruikt veel energie om bepaalde processen te koelen en die energie kan goed op andere plekken worden ingezet.

Er zijn nog weinig bedrijven als Platowood, maar de manier van benutting van de restwarmte kan zeker toegepast worden op andere locaties: het afvangen en koppelen van warmte aan een of meerdere afnemers, al dan niet via een buffervat.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 43.000 m3 aardgas per jaar
CO2 reductie: 81 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 14.995,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.496,50 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 07.05. – 30.09.2018

Aanvrager

Platowood B.V.
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
+31 (0)88 60 500 60
info@platowood.nl
www.platowood.nl

Uitvoerend bedrijf

Atlas Energie B.V.
Amersfoort
+31 (0) 6 41 36 97 90
Edwin@atlas-energie.nl

Eindrapport

U kunt hier binnenkort de haalbaarheidsstudie downloaden.