Almelo: Warmtenet Almelo

Beschrijving van het project

Vanuit het bedrijfsleven en provincie Overijssel is een project opgestart om de 25 bedrijven met de meeste restwarmte in kaart te brengen om deze restwarmte beter te benutten. In Almelo werd bij Cogas aangegeven dat restwarmte nuttig zou kunnen worden ingezet voor de energietransitie. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt er voldoende (rest-)warmtebronnen zijn om een potentieel warmtenet te voeden.

Bij verschillende organisaties in Almelo komt er restwarmte vrij tijdens het productieproces. Momenteel moet er gekeken worden naar de oriëntatie op uiteindelijke rolverdeling opwekking, transport en handel in warmte. volgende stap is het vormen van een projectteam met vertegenwoordigers van leveranciers en afnemers van warmte, Cogas en Gemeente. De verwachting is dat er eerst investeringen worden gezocht voor de eerste twee scenario’s: Bornsestraat en Nijenrees, omdat deze scenario’s het meest kansrijk bleken uit de haalbaarheidsstudie. Deze twee gebieden zijn allebei deels flats en deels particuliere huizen.

Interview

Klik hier voor het interview over de haalbaarheidsstudie.

Kerncijfers

Energiebesparing: 12 miljoen m3 aardgas

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 14.175,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.300,50 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 07.03. – 31.10.2018

Aanvrager

Cogas Innovatie & Ontwikkeling B.V.
Postbus 71
7600 AB Almelo
+31 (0) 546 – 836 666
info@cogas.nl
www.cogas.nl

Uitvoerend bedrijf

BlueTerra Energy Experts B.V.
Postbus 1094
3900 BB Veenendaal
+31 (0) 88 – 520 04 00
info@blueterra.nl
www.blueterra.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport downloaden.