Rijn-IJssel: Kansenkaart

Rijn-IJssel Kansenkaart
Rijn-IJssel Kansenkaart

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd voor een kansenkaart voor thermische energie uit oppervlaktewater. Met deze kansenkaart kan vervolgens in samenwerking met gemeenten gekeken worden naar de beste locaties om deze energie te winnen. Gemeenten en belanghebbenden kunnen vervolgens thermische energie als een duurzame bron gebruiken om lokale warmte- en koudenetten voor meerdere afnemers te voeden.

Kerncijfers

Energie besparing: 300.000 MWh/a
Duurzam energie productie: 600.000 MWh/a
CO2 reductie: 35.000 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 18.150,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 12.705,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.03.-31.08.2017

Aanvrager

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 149
7000 AC Doetinchem
www.wrij.nl

Uitvoerend bedrijf

IF Technology
Barry Scholten
Velperweg 37
6800 AP Arnhem
www.iftechnology.nl

Eindrapport

Hier kunt u het eindrapport (presentatie) downloaden.

Hier die kaarten:

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater koudelevering

Potentiekaart thermische energie uit oppervlaktewater warmtelevering

Overzicht koppelkansen thermische energie uit oppervlaktewater

En hier de Leeswijzer bij de studie naar kansen “thermische energie uit oppervlaktewater”