Kampen: Geothermie Kampen

Geothermie Kampen
Geothermie Kampen

Beschrijving van het project

Met de warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd voor geothermie in combinatie met een warmtenet in de binnenstad van Kampen. Voor drie wijken in de binnenstad wordt getracht de warmtevoorziening te verduurzamen door in plaats van aardgas geothermie in te zetten. Als bron wordt geothermie ingezet i.c.m. industriële restwarmte en een deel biomassa. Op termijn kan dit een jaarlijkse besparing van 11 miljoen m3 aardgas opleveren.

Kerncijfers

Energie besparing: 11.000.000 m³ gas
Duurzam energie productie: 350 TJ/a
CO2 reductie: 19.500 t/a

Haalbaarheidsstudie

Kosten: 15.000,00 €
Financiering via warmtevoucher (70 %): 10.500,00 €
Duur van de haalbaarheidsstudie: 01.01. – 31.10.2017

Aanvrager

Gemeente Kampen
Jaap Vosselman
Burg-Berghuisplein 1
Kampen
j.vosselman@kampen.nl
www.kampen.nl

Uitvoerend bedrijf

DWA B.V.
Duitslandweg 4
2410 AG Bodegraven
+31 88-1635300
dwa@dwa.nl